steun een
solar ondernemer
Investeer in SolarS3C
SolarS3C Donate
home_header home_header home_header

Nieuwsbrief

Waka Waka Power

Waka Waka Light Power

De WakaWaka Power. is een verbeterde versie van de WakaWaka Light : meer en langer licht, krachtiger batterij (2200mA) maar vooral met USB telefoonoplader! Dat maakt deze lamp nog veelzijdiger voor gebruik waar (even) geen stroom beschikbaar is.

Te koop voor €62.50 (ex verzendkosten) via stichting S3C. Maak dit bedrag aan ons over (zie bij steun) en we sturen een exemplaar naar je op. Je steunt hiermee onze activiteiten in Oost-Afrkiaanse gemeenschappen om daar licht en communicatie te brengen.

Waka Waka Light

Waka Waka Light

Dit is de WakaWaka, een superoplossing voor ruraal Afrika. Maar ook in Nederland erg handig, en bij het kamperen/bergwandelen.

Hij is te bestellen via info@solarS3C.com, voor 29 euro (ex verzendkosten). Je hebt er zelf veel plezier van en je steunt de stichting en haar werk in Afrika.

Ethiopie

Ethiopië is een uitgestrekt en dunbevolkt land, met in totaal rond de 80 miljoen inwoners.  Het inkomensniveau is gemiddeld laag tot zeer laag, met meer dan 70% die minder dan 2 US dollar per dag verdient. De grote meerderheid is actief in agricultuur/landbouw. De ambities van de Ethiopische regering zijn echter om in relatief korte tijd tot de midden-inkomenslanden te gaan behoren. Daartoe is een aparte beleidslijn uitgezet, de CRGE, ofwel de Climate Resilient Green Economy. Hierbij wordt economische groei gekoppeld aan de overstap naar een groene economie.
 
Het energiegebruik in Ethiopië ligt per hoofd van de bevolking laag, en wordt gedomineerd door gebruik van hout, koeienpoep en landbouwafval voor verbranding. De landelijke elektriciteitsopwekking is vooral  gebaseerd op waterkrachtcentrales, maar de capaciteit is beperkt en onvoldoende om aan de vraag te voldoen.
 
Er is een opkomende markt voor hernieuwbare energie, waar off-grid zonne-energie voor huishoudens een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Hiermee kan een grote impuls gegeven worden aan verbetering van scholing, uitbreiden van economisch potentieel en verbetering van landbouwproductie en afzet. Het aanbod van solar apparatuur die men zich kan veroorloven schiet echter tekort, om verschillende redenen: de lastige bereikbaarheid van de rurale regio's, de onbekendheid met zonne-energie, beperkte beschikbaarheid van technisch onderlegd personeel, en de hoge investeringskosten die met financieringsaanbod overbrugd moeten worden. Er zijn de nodige projecten gericht op verschaffen van zonne-energie voor huishoudens en voor instituties, die vooral donorgefinancierd zijn. 
 
S3C Ethiopië
Momenteel is een eerste oriëntatie in gang gezet over de opzet van S3C in Ethiopië, en is samen met DEC een inventarisatie uitgezet om te bepalen in welke regio's en met welke NGO-partners S3C in Ethiopië in zee wil gaan.