steun een
solar ondernemer
Investeer in SolarS3C
SolarS3C Donate
home_header home_header home_header

Nieuwsbrief

Waka Waka Power

Waka Waka Light Power

De WakaWaka Power. is een verbeterde versie van de WakaWaka Light : meer en langer licht, krachtiger batterij (2200mA) maar vooral met USB telefoonoplader! Dat maakt deze lamp nog veelzijdiger voor gebruik waar (even) geen stroom beschikbaar is.

Te koop voor €62.50 (ex verzendkosten) via stichting S3C. Maak dit bedrag aan ons over (zie bij steun) en we sturen een exemplaar naar je op. Je steunt hiermee onze activiteiten in Oost-Afrkiaanse gemeenschappen om daar licht en communicatie te brengen.

Waka Waka Light

Waka Waka Light

Dit is de WakaWaka, een superoplossing voor ruraal Afrika. Maar ook in Nederland erg handig, en bij het kamperen/bergwandelen.

Hij is te bestellen via info@solarS3C.com, voor 29 euro (ex verzendkosten). Je hebt er zelf veel plezier van en je steunt de stichting en haar werk in Afrika.

Kenya

Kenya is de bakermat van S3C, omdat hier de eerste ervaringen zijn opgedaan met de implementatie van solar-elektriciteit op scholen. Dit is vanaf 2009 gebeurd bij scholen van het Catharinafonds in samenwerking met de TU Delft.

Kenya heeft een bevolking van ongeveer 40 miljoen inwoners en is in Oost-Afrika een van de meer ontwikkelde landen. De via het netwerk (grid) beschikbare elektriciteitsvoorziening is gebaseerd op hydro-generatie en fossiele brandstoffen. Deze grid bereikt echter maar een beperkt deel van Kenya, zo'n 25% en dan vooral in de grotere en kleinere steden. Vrijwel iedereen buiten deze steden blijft verstoken van elektriciteit. Daardoor wordt de gehele energiemix van Kenya voor een belangrijk deel gevormd door biomassa; huishoudens en kleinere bedrijven die vooral op hout koken.

Qua beleid is Kenya actief bezig met rurale elektrificatie en het bevorderen van schone energiebronnen. De NCCRS (National Climate Change Response Strategy) en het investeringsprogramma SREP (Scaling up Renewable Energy Program) geven hier beleidskaders voor.?In het streven de komende decennnia door te groeien naar een middle-income land, zoals vastgelegd in het kernbeleidspan Kenya Vision 2030, is energievoorziening een centraal thema, waar de huidige regering met kracht invulling aan geeft.

Er is een opkomende markt van zonne-energie voorziening, en een redelijk uitgebreid net van aanbieders en detaillisten. De meeste producten zijn import, hoewel met Nederlandse steun ook locale assemblage van zonne-panelen is gestart in 2011, met de opstart van de Ubbink East Africa productie-unit in Naivasha; dit is een centrale toeleverancier van S3C Kenya. ?De behoefte aan decentrale, off-grid elektriciteit is dus groot en het aanbod redelijk. S3C positioneert zich in deze markt vooral door het gebruik van een ander marktkanaal (scholen), de opbouw van een lokaal/ruraal distributienetwerk met lokaal geworven co-ondernemers en een zeer actieve marktbenadering; niet wachten tot de klanten naar ons toe komen maar actief via capacity building en community sensitization programma's potentiele klanten voorlichting. Dit breiden we uit met verlaging van de  aankoopdrempel, met behulp van een revolverend fonds voor aankoop solar producten, zodat ook de weinig draagkrachtigen (de bottom of the pyramid, BoP) een solar lamp kunnen kopen en zo beter kunnen lezen en werken, de ongezonde en gevaarlijke kerosinelampen kunnen vervangen en – vooral ook belangrijk -  veel kosten kunnen besparen op kerosinegebruik.     

S3C Kenya

S3C Kenya heeft twee takken, net zoals S3C in Nederland, om de social venture invulling te geven:

  • S3C Kenya Foundation:

deze locale stichting is formeel in 2011 opgericht, en houdt zich bezig met ontwikkeling en invoering van school solar projecten en met capacity building/training en community voorlichting over de meerwaarde van solar lampen ter vervanging van kerosine; In 2013 zijn twee locale projecten uitgevoerd in Kajiado, zie rapport. In 2014 staat een project met 6 scholen in Narok gepland, met steun van UNDP en wil de stichting met drie overheidspartijen in andere counties projecten uitvoeren.    

  • S3C Kenya Ltd:

Dit is de business tak van S3C in Kenya, opgestart in 2012 formeel opgericht in januari 2013, zie www.solarS3C.co.ke voor de lokale website en het productaanbod. S3C Kenya Ltd heeft een centraal kantoor in Nairobi, waar begin 2014 vijf mensen werken, en momenteel drie locale branchekantoren in Namanga, Kajiado en Mandera. Voor 2014 staat verdere uitbreiding van het aantal branchekantoren voor ogen, met als doel in 8 regio's een distributiestructuur te hebben.